Новини

Чому вартість опалення за 1 м2 щомісяця збільшується, хоча тариф на теплову енергію не змінюється протягом всього опалювального періоду?

Чому вартість опалення за 1 м2 щомісяця збільшується, хоча тариф на теплову енергію не змінюється протягом всього опалювального періоду? Відповідь шукаємо в формулах нарахування

Протягом опалювального періоду 2020-2021 року збоку мешканців міста надходять численні звернення стосовно відсутності розуміння щомісячного формування вартості одного м2, а саме не зрозуміло, за яких причин кінцева вартість м2 більша за тарифи, які були затверджені рішенням виконавчого комітету Павлоградської міської ради № 906 від 17.11.2020 року?

Так, відповідно до рішення виконавчого комітету № 906 від 17.11.2020 року тариф на теплову енергію становить: в будинках, які обладнані лічильником – 2213,99 грн/Гкал, а в будинках без загально будинкового лічильника – 47,87 грн/1м2.

Відповідно до «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 21.07.2005 року № 630 (надалі – Правила № 630), передбачено особливості нарахування плати за послугу для населення у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії.

Згідно з п. 21 Правил № 630 у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії, плата за надані послуги справляється згідно з установленими нормативами споживання, з розрахунку на 1 м2 опалювальної площі квартири та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря та фактичної кількості днів надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.

Механізм розрахунку плати за послуги з централізованого опалення, який передбачений пунктами 40-45 Постанови № 630, передбачає врахування фактичної температури зовнішнього повітря та фактичної кількості діб надання послуги опалення у відповідному місяці , що є розрахунковим.

На розмір щомісячної плати за послуги опалення для населення впливає, зокрема, значення фактичної норми споживання, що формується з урахуванням відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та в місяці опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу, встановленого рішенням виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 17.11.2020 року № 906.

При цьому розрахований згідно з пунктом 40 Постанови № 630, розмір щомісячної плати за 1 м2 в порівнянні з затвердженим тарифом, може бути як більшим, так і меншим.

Розмір щомісячної плати за послугу опалення у разі відсутності на вводі у будинок засобу обліку теплової енергії визначається за формулою, що закріплена у Постанові Кабінету міністрів України від 21.07.2005 р. № 630, та є досить складною за своєю структурою. Однак для всебічного розуміння процесу розрахунку кінцевої вартості ми розглянемо її повністю з усіма її складовими:

Тф– кінцева вартість 1 м2.
То– тариф на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) житлових будинків без будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії, гривень за 1 м2.
S-опалювальна площа квартири споживача, який отримує послугу з централізованого опалення та не має будинкового або квартирного засобу обліку теплової енергії.
Kі - коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від врахованих під час розрахунку діючого тарифу в і-му місяці (визначається за формулою).
ni- тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення.
nкі- календарна кількість діб в і-му місяці.
qн і- норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 м2 опалювальної площі житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (визначається за формулою).
q - середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалювального сезону на опалення 1м2 опалювальної площі житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі ( будинку присадибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії. Її величина розрахована згідно КТМ 204 України 544-94, затверджена рішенням виконкому Павлоградської міської ради від22.07.2020 р. за № 494 та дорівнює 0,1081 Гкал / м2
N– загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення. Для міст і селищ Дніпропетровської області – N дорівнює 172 доби.
qфакт і- фактична розрахункова норма витрати теплової енергії на опалення 1 м2опалювальної площі житлових будинків приведена до фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону в і-му місяці (визначається за формулою.)
tвн– середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири ( будинку садибного типу ), дорівнює 180С.
tср о c – середня розрахункова температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення. Для міст і селищ Дніпропетровської області дорівнює - 0,20С.
tср о фі– середня фактична температура зовнішнього повітря в і-му місяці.
nфі – фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді.

Тепер, на прикладі лютого 2021 року підставимо усі значення в вище зображену формулу та розрахуємо кінцеву вартість 1 м2:
Тф = 47,87 * 1,1538 * (28 /28 ) = 55,2346 грн/м2.
T0– 47,87 грн/м2
ni– 28 діб
nкі– 28 діб
tср о фі–-3.00 С.
qфакті = 0,0176 *( 18 –(- 3,0 )) *28 / ( 28* ( 18 –(- 0,2 ))) = 0,0203
qні = 0,1081* 28 / 172=0,0176
Ki = 0,0203 / 0,0176 = 1,1538

Отже, як вбачається з наведеного розрахунку, кінцева вартість теплової енергії за квадратний метр для будинків, що не обладнані загально будинковими лічильниками, окрім не змінних даних (затверджений тариф та температура, кількість календарних днів та опалювальних діб) щомісячно розраховуються з урахуванням відхилення фактичної температури зовнішнього повітря від затвердженого в тарифі показнику, а саме: середньомісячний показник температури нижче -0,2 збільшує затверджений тариф 47,87 грн/м2 и навпаки, показник температури вище -0,2 зменшує встановлений тариф.

В свою чергу, будинки, які обладнані внутрішньо будинковими лічильниками сплачують за фактично спожиту кількість Гкал, вартість якої з 18.11.2020 року становить 2213,99 грн. відповідно до рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради № 906. Фактична вартість та кількість спожитої теплової енергії, в будинках, що обладнані лічильником, частково залежить від погодних зовнішніх умов (температура, вітер), однак в основній частині залежить від стану внутрішньо будинкової системи та впровадження енергоефективних заходів як в окремих приміщеннях так і в будинку в цілому (утеплення, ізоляція, заміна вікон, заміна внутрішньо будинкових систем та їх систематичне чищення).